தமிழ் இணைய வரலாற்றில் முதன் முறையாக இணையத்தில் வெளிவந்து சில நாட்களே ஆனா புத்தம் புதிய தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப இணைய பக்கம் computercollege.freevar.com

தற்போது இலவச பதிவுகள் ஏற்றுக்கொள்ளபடுகின்றன. தாமதியாது பதிந்து தகவல் தொழில்நுட்ப நீரோட்டத்தில் இணைந்தே இருங்கள்.

இத்தளம் (powerthazan.blogspot.com) சிறிது காலத்தில் செயல் இழக்க செய்யப்படும்.
இடையூறுகளுக்கு மனம் வருத்துகிறோம்.


For more information: Click here