மைசூர் அரண்மனை மற்றும் Gateway of India இப்போது சுற்றி பார்க்க #GoogleStreetviewமைசூர் அரண்மனை, மைசூர் மிருககாட்சி சாலை, இந்தியாவின் நுழைவாயில்  மும்பை, Tomb of Sher Shah Suri,  Lakshmana Temple, Khajuraho India, Konark Sun Temple, Mysore Palace, Mysore Zoo, Rajarani Temple, Udayagiri Cavesஉட்பட ஏராளமான இடங்களை இப்போது கூகிள் ஸ்ட்ரீட் view மூலம் சுற்றி பார்க்க முடியும். கீழே அவற்றின் தொகுப்பை காணுங்கள்.

இமயமலையில் சுற்றி பார்க்க #Google #StreetView


நேபாளத்தில் உள்ள இமய மலையை சார்ந்த பகுதிகள் இப்போது கூகிள் மூலம் அனைவரும் சுற்றி பார்க்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நேபாள Khumbu பிராந்தியத்தில் உள்ள கலை கலாசரங்கள் மற்றும் நகரங்கள் கூட இதில் உள்ளடக்கப்பட்டு உள்ளன. கீழே அனைத்து இடங்களையும் சுற்றி பாருங்கள்.


Amazon காடுகளின் கூரையின் ஊடக Street ViewHome to millions of plant, animal and insect species, the Amazon rainforest is one of the most diverse ecosystems in the world. Undiscovered species thrive in the canopies of the primary forests, atop trees that have stood for centuries. Starting today, with the help of our partners at the Amazonas Sustainable Foundation (FAS), you can begin to unlock some of the wonders of the forest, by traveling from the upper canopy to the forest floor with Google Maps’ first zipline Street View collection.

Undiscovered species and mysterious places rest high up in the tree canopies of the primary forests, atop the trees that have stood for centuries. Take the zipline from the top canopy down to the forest floor!
 
முதலாவது ஜிப் லைன் ஸ்ட்ரீட் view என பெருமையை பெரும் இந்த ஸ்ட்ரீட் view இனை நீங்களும் கீழே சுற்றி பாருங்க. 

MS Excel நுணுக்கங்களை கற்று தரும் மின் நூல்களின் தொகுப்பு

நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான நூல்களை இங்கு கேட்கலாம். இதுவரை வெளியான மின் நூல்களின் தொகுப்பு இங்கே உள்ளது. சில சமயம் நீங்கள் கேட்கும் மின் நூல் ஏற்கனவே கணணிக்கல்லூரியில்  பகிரப்பட்டு இருக்கலாம். எனவே முதலில் இங்கு தேடி கிடைக்கவில்லை என்றால் மட்டும் கேளுங்கள்.

101 Ready-to-Use Excel Formulas

This is the sort of book that is well worth its space on the bookshelf. I recall using several of the formulas in this guide, but it has been long enough that most of them have slipped my mind. There are many interesting formulas that are new to me as well. This thin book is filled with practical excel formulas, presented in a concise manner. Introductory notes of sorts will precede a formula, with an explanation of how it works to follow. There are several alternatives offered, where applicable.

Early chapters provide formula fundamentals, and progressively move into more intricate formulas further in. There are basic formulas for totals, complex formulas that refer to other worksheets, lookup formulas, string concatenation formulas, conditional formulas, and all sorts of fun things to have within reach.

Excel Data Analysis: Modeling and Simulation


This book is written for the students and practitioners who are looking for a single introductory Excel-based resource that covers three essential business and analytical skills—Data Analysis, Business Modeling, and Simulation of Complex Problems. The focus of the book is clearly on analysis of problems for decision making, yet detailed explanations regarding how to use Excel tools are provided. After many years of teaching and consulting, it is abundantly clear to me that for most students, a good example is worth its weight in gold. This book contains many excellent examples in each chapter, some simple and others more complex, and there is an abundance of exhibits to guide the student through the maze of steps necessary for each analysis.


Microsoft Excel 2013 - Complete

Introduce your students to the latest that Microsoft Office has to offer with the new generation of Shelly Cashman Series books! For the past three decades, the Shelly Cashman Series has effectively introduced computer skills to millions of students. With Microsoft Excel 2013, we're continuing our history of innovation by enhancing our proven pedagogy to reflect the learning styles of today's students. In this text you'll find features that are specifically designed to engage students, improve retention, and prepare them for future success. Our trademark step-by-step, screen-by-screen approach now encourages students to expand their understanding of Microsoft Excel 2013 through experimentation, critical thought, and personalization. With these enhancements and more, the Shelly Cashman Series continues to deliver the most effective educational materials for you and your students.

Advanced Excel Essentials


Advanced Excel Essentials is the only book for the experienced Excel developer. This book starts from the assumption that you are well-versed in Excel--and builds on your skills to take them to the advanced level. It will show you the building blocks of advanced development and then take you through the development of your own advanced spreadsheet application. For the seasoned analyst, accountant, financial professional, management consultant, and engineer--this is the book you've been waiting for!
* Covers advanced formula topics like array formulas and Boolean logic
* Shows you how to build correctly with hands-on examples
* Provides insight into better code and formulas development
* Builds on a foundation of industry best practices and the author's hard won real-world experience