Matlab கற்று தரும் வழிகாட்டல் நூல்கள் (2)

மத்லாப் பற்றி ஏற்கனவே Matlab எளிய அறிமுகம் (1) பகுதில் பார்த்திருந்தோம்..  Matlab இன் சிறப்பே அதன் கணித கட்டமைப்பு தான். Matlab இல் பல வசதிகள் இருந்தாலும் அந்தந்த துறைகளில் நுழையும் போது தான் சிறப்பு பயிற்சி  பெற வேண்டும். அதுவரை, MAtlab இன் அடிப்படை கட்டமைப்புக்களை கற்று, எளிய - உயர்தர கணித செய்கைகள் வரை பயிற்சி பெறுவது போதுமானது.

உதாரணமாக நீங்கள் Automobile துறையில் சென்றால் Autocad க்கு இணையாக Simulation நுட்பம் பற்றி Matlab இல் கற்கலாம். Electrical Engineering க்கு சென்றால்  Wiring diagram முதல் Electronic simulation வரை கற்கலாம். Computer Science என்றால் Java Programming with Matlab பகுதிக்கு செல்லலாம்....

இவை அனைத்தையும் சொல்லி தர ஏராளமான மின் நூல்கள் உள்ளன. கிட்டத்தட்ட 60 விதமான புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் அடிப்படை - அனைவரும் கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டிய 3 மின் நூல்கள் பற்றியும் download செய்வது பற்றியும் இப்பதிவில் காணுங்கள்.

Matlab தொடர்பான சந்தேகங்கள், கேள்விகளுக்கு Comment box இல் அல்லது இங்கே வந்து கேளுங்கள்.

MATLAB - A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications

Volume 1

This is the first book in a three-volume series deploying MATLAB-based applications in almost every branch of science. This volume, presents interesting topics from different areas of engineering, signal and image processing based on the MATLAB environment. The book consists of 20 excellent, insightful articles and the readers will find the results very useful to their work. This collection of high quality articles, refers to a large range of professional fields and may be used for scientific, engineering and educational purposes.

Volume 2

Heat treatment and surface engineering are seen as crucial elements in the design and manufacture of strategic components in a wide range of market sectors and industries including air, sea and land transportation, energy production, mining, defense or agriculture. This book offers a broad review of recent global developments in an application of thermal and thermochemical processing to modify the microstructure and properties of a wide range of engineering materials.

Volume 3

This excellent book represents the final part of three-volumes regarding MATLAB-based applications in almost every branch of science. The book consists of 19 excellent, insightful articles and the readers will find the results very useful to their work. In particular, the book consists of three parts, the first one is devoted to mathematical methods in the applied sciences by using MATLAB, the second is devoted to MATLAB applications of general interest and the third one discusses MATLAB for educational purposes. This collection of high quality articles, refers to a large range of professional fields and can be used for science as well as for various educational purposes.


Title: MATLAB - A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications (3 Volumes)
Author: Vasilios N. Katsikis
Year: 2012
Format: PDF

MATLAB for Engineers


MATLAB for Engineers, 3e, is ideal for Freshman or Introductory courses in Engineering and Computer Science.

With a hands-on approach and focus on problem solving, this introduction to the powerful MATLAB computing language is designed for students with only a basic college algebra background. Numerous examples are drawn from a range of engineering disciplines, demonstrating MATLAB™s applications to a broad variety of problems.

This book is included in Prentice Hall™s ESource series. ESource allows professors to select the content appropriate for their freshman/first-year engineering course. Professors can adopt the published manuals as is or use ESource™s website www.prenhall.com/esource  to view and select the chapters they need, in the sequence they want. The option to add their own material or copyrighted material from other publishers also exists.  

Undocumented Secrets of MATLAB


For a variety of reasons, the MATLAB - Java interface was never fully documented. This is really quite unfortunate: Java is one of the most widely used programming languages, having many times the number of programmers and programming resources as MATLAB. Also unfortunate is the popular claim that while MATLAB is a fine programming platform for prototyping, it is not suitable for real-world, modern-looking applications. Undocumented Secrets of MATLAB - Java Programming aims to correct this misconception.

Download Multimedia Learning Book in PDF

Multimedia: Making It Work

The Definitive Guide to Multimedia--Fully Updated Learn the basic elements of multimedia and the skills required for a successful multimedia career from this up-to-date, full-color resource. Covering both Windows and Mac platforms, Multimedia: Making It Work, Eighth Edition explains how to incorporate text, images, sound, animation, and video into compelling projects. Hardware and software tools are described in detail. Discover how to design, organize, produce, and deliver multimedia projects on the Web, CD-ROM, and DVD. Each chapter includes full-color illustrations and screenshots, professional insights from multimedia experts, self-quizzes, and hands-on projects. Find out how to: Master the fundamentals of multimedia, including text, images, sound, animation, and video Record, process, and edit digital audio and use MIDI Work with bitmap, vector, and 3-D images Create vivid computer-generated animations Shoot and edit digital video Choose the most suitable hardware, software, and authoring tools for your project Design dynamic Web content Determine the scope and cost of a multimedia project Acquire the best content and


talent for your budget Select and manage a multimedia project team Design, produce, and test your project Prepare a professional multimedia project for various delivery methods, including the Internet, wireless devices, CD-ROM, and DVD Each chapter includes: Learning objectives Full-color illustrations Helpful notes, tips, and warnings Chapter summaries and key term lists End-of-chapter quizzes and lab projects The CD-ROM features: Additional chapter review questions in a practice test application Trial versions of multimedia software Complete e-book

Download VBA for MS Excel & Access Learner's Guide Books

Microsoft Access 2010 VBA Macro Programming 2012

Perfect for power users, Microsoft Access 2010 VBA Macro Programmingreveals how to maximize the features and functionality of Access 2010. You'll get in-depth details on Access VBA programming and application development followed by 20 real-world projectsΓÇôcomplete with source code that show you how to set up specific subroutines and functions. This practical resource then explains how to include the subroutines in the Access menu system and transform a set of interrelated VBA macros into an Access add-in package. Create your own Access 2010 VBA macros right away with help from this hands-on guide.Excel Programming with VBA Starter

Do you have repetitive tasks that you would like to get rid of for good? Would you like to integrate Office Applications in order to streamline some of your tasks? Then look no further. This compact book will provide you with the knowledge to get your VBA programming off the ground and up to a comfortable cruising speed.

Excel Programming with VBA Starter was born out of the need to have a short, but yet all-encompassing book that would give you a solid foundation in programming with Visual Basic for Applications. This book will enable you to harness the power of VBA in Excel and put it to good use throughout the course of your working day.

Matlab எளிய அறிமுகம் (1)

இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களில் பொறியியல் பீடங்கள் Matlab உபயோகிப்பதை வரவேற்கின்றன. கட்டாயமாக இல்லாவிட்டாலும் Matlab மூலம் பொறியியல் தேவைகளை நிறைவேற்ற வழி காட்டுகின்றன.  பொதுவாக இலங்கையில் matlab பற்றிய கற்கைகள் இல்லை. எனவே இப்பதிவின் மூலம் Matlab பற்றி தமிழில் தொடராக பதிவதன் மூலம்  ஆக குறைந்தது அதன் அடிப்படைகளையாவது உங்களுக்கு புரிய வைத்து அதன் மூலம் அடிப்படை கணித செய்கைகளை செய்யும் நிலைக்கு உங்களை உயர்த்த முடியும் என எதிர் பார்க்கிறேன்.Matlab மட்டுமின்றி Wolfram Research Mathematica  ம் பொறியியலில் பயன்படுகிறது. ஆனால் Matlab பற்றிய அறிவு போதுமானது.

இந்திய பொறியியல் பாடத்திட்டம், இலங்கை பொறியியலை விட மிக மிக இலகுவானது. இப்பதிவு இலங்கை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின்  Civil, Electric / Electronic Engineering பாட திட்டங்களுக்கு அமைவாக அமையும்.

அப்படியென்றால் பொறியியலாளர்கள் தவிர பிறருக்கு இப்பதிவு பயன்படாதா? நிச்சயம் பயன்படும். கணிதம் எங்கெல்லாம் தேவையோ அங்கெல்லாம் Matlab இன் அறிவு பயன்படும்.

அறிமுகம் 

உலகின் பெரும்பாலான கணித்தல்கள், எதிர்வு கூறல்கள், திட்டமிடல்கள் என அனைத்தும் கணனியில்  செய்ய Matlab பயன்படுகிறது. 5+5 என கூட்டுவது முதல் தொலைந்த MH370 விமானத்தை Satellite Images இல் தேடுவது வரை இதில் செய்யலாம்.

பயன்கள்

 • Numeric Computation
 • Data Analysis and Visualization
 • Programming and Algorithm Development
 • Application Development and Deployment
 • Parallel Computing
 • Math, Statistics, and Optimization
 • Control System Design and Analysis
 • Signal Processing and Communications
 • Image Processing and Computer Vision
 • Test and Measurement
 • Computational Finance
 • Computational Biology
 • Code Generation and Verification
 • Application Deployment
 • Database Connectivity and Reporting

பதிவுகளின் உள்ளடக்கங்கள் 

Matlab இல் எண்ணற்ற செய்முறைகள் இருந்த போதிலும், கணணிக்கல்லூரிகளின் பதிவில் அடிப்படை கணிதம், பொறியியல் கணிதம், ஒத்திசைவுகள், பகுப்பாய்வு  பற்றியே எதிர் பாருங்கள்.

தரவிறக்கம்

$2,650 க்கு விற்கப்படும் இதை ஒரு போதும் நாம் பணம் செலுத்தி வாங்க முடியாது. வழமை போல Crack இனை பயன் படுத்த வேண்டியது தான் ஒரே வழி.

கீழே உள்ள Torrent Link இல் இயங்கும் தரமான Matlab R2013a உள்ளது.


Matlab 2014 வெளியான போதும் Matlab 2013 போதுமானது. இது 5GB அளவில் உள்ளது என்பதையும் கவனிக்க.

நிறுவுதல் 

இதன் உள்ளேயே நிறுவும் முறை உள்ளது. மேலதிக தகவல்கள் தேவை என்றால் இங்கே  தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்

இது இயங்க Windows 7 /xp ம் 2GB ram ம் அடிப்படை தேவைகள். நிறுவ 10GB க்கு உரிய இடம் தேவைப்படும்.

வரும் நாட்களில் இவை தொடர்பான PDF களை கணணிக்கல்லூரியில் எதிர் பாருங்கள். இப்பதிவுக்கு கிடைக்கும் ஆதரவு, பின்னூட்டங்களை பொறுத்தே அடுத்த பதிவு Matlab அடிப்படை கட்டளைகள் (2) பதிவிடப்படும்.

Download Adobe Illustrator, Visual Basic & .NET Books in PDF

வழமை போல நீங்கள் கேட்ட சில மின் நூல்கள் பகிரப்படுகின்றன. HTML5,  Photoshop, CCNA, VBA Programming பற்றிய நூல்கள் ஏற்கனவே போதுமான அளவு பகிரப்பட்டு விட்டது. எனவே நீங்கள் புதிதாக மின் நூல்களை கேட்ட முதல் இங்கே சென்று அந்த புத்தகம் ஏற்கனவே பகிரப்பட்டதா என உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

நிச்சயம் இல்லை என உறுதிப்படுத்தியவுடன் இங்கே வந்து உங்களுக்கு தேவையான மின் நூலுக்கான கோரிக்கையை சமர்ப்பியுங்கள். ஆக கூடியது 3 நாட்களை உள் கணணிக்கல்லூரியில் அந்த நூல்கள் பகிரப்படும்.

Real World Adobe Illustrator 

Real World Adobe Illustrator CS5 is the definitive reference to Adobes industry-standard vector graphics software. With an easy, engaging style, author and past Illustrator product manager Mordy Golding takes readers through all of the features of the program, explaining not only how to use the multitude of features but also why and when to use them. This edition has been thoroughly updated for Illustrator CS5 and includes techniques on using the new perspective tools to draw, move, scale or duplicate objects in perspective. This edition also covers the refinements to Illustrator's drawing tools, such as its Stroke panel and brushes, including the new Bristle Brush for painting, as well as the Shape Builder tool, which makes it easier to merge, break apart, or modify objects. The multiple artboards that were introduced in CS4 are easier to manage in CS5, with a full Artboards panel

Visual Basic 2012 How to Program 

Appropriate for all basic-to-intermediate level courses in Visual Basic 2012 programming. Visual Basic 2012 How to Program, Sixth Edition is also appropriate for anyone interested in learning programming with Visual Basic 2012.

Created by world-renowned programming instructors Paul and Harvey Deitel, Visual Basic 2012 How to Program, Sixth Edition introduces all facets of the Visual Basic 2012 language through a hands-on approach with hundreds of working programs. This book has been thoroughly updated to reflect the major innovations Microsoft has incorporated in Visual Basic 2012; all discussions and sample code have been carefully audited against the newest Visual Basic language specification. The Sixth Edition is updated to Visual Studio 2012 and includes new chapters on Windows 8 UI app development, Windows 8 graphics/multimedia, Windows Phone 8 app development and Windows Azure.

Professional Visual Basic 2012 

After a quick review of the of introductory topics of Visual Basic 2012 and .NET 4.5, this book moves quickly into advanced topics such as data access with ADO.NET, security, ASP.NET web programming with Visual Basic, Windows workflow, and threading. YouΓÇÖll explore the essential Visual Basic 2012 functions you need, including .NET features such as LINQ, WCF, and more. Plus, youΓÇÖll examine exception handling and debugging, Visual Studio features, and deployment

Download Professional Visual Basic 2012 And NET.4.5 Programming 

Download AutoCAD 2014 learners guide & Periodic Table Books in PDF

The Periodic Table

As one of the most recognizable images in science, the periodic table is ingrained in our culture. First drawn up in 1869 by Dmitri Mendeleev, its 118 elements make up not only everything on our planet but also everything in the entire universe.

The Periodic Table looks at the fascinating story and surprising uses of each of those elements, whether solid, liquid or gas. From the little-known uses of gold in medicine to the development of the hydrogen bomb, each entry is accompanied by technical data (category, atomic number, weight, boiling point) presented in easy-to-read headers, and a color coding system that helps the reader to navigate through the different groups of elements.

A remarkable display of thought-provoking science and beautiful photography, this guide will allow the reader to discover the world afresh.

AUTOCAD 2014 Tips and Trick Enhance the power of AutoCAD with easy-to-use visual communication
solutions.
Autodesk® AutoCAD®Design Suite helps designers work more
creatively, rapidly evaluate designs in context and effectively communicate
and sell ideas. AutoCAD Design Suite Standard contains AutoCAD, Autodesk®
SketchBook®Designer, Autodesk® Showcase®AutoCAD® Raster Design,and Autodesk® Mudbox®software. The Premium edition of the suite adds Autodesk®3ds Max® Design. The Ultimate edition of the suite also adds
Autodesk® Alias® Design.

AutoCAD Platform Customization

Make AutoCAD your own with powerful personalization options

Options for AutoCAD customization are typically the domain of administrators, but savvy users can perform their own customization to personalize AutoCAD. Until recently, most users never thought to customize the AutoCAD platform to meet their specific needs, instead leaving it to administrators.

If you are an AutoCAD user who wants to ramp up personalization options in your favorite software, AutoCAD Platform Customization: User Interface and Beyond is the perfect resource for you. Author Lee Ambrosius is recognized as a leader in AutoCAD platform customization and can help you get the most out of AutoCAD.

Download HTML5 & CSS3 Learning Guides in PDF

கணணிக்கல்லூரியில் அவ்வப்போது சில மாற்றங்கள் நிகழ்வதுண்டு. சில தினங்களுக்கு முன் TamilCC இன் Cloud சேவை புதுப்பொலிவு பெற்றது. பாவனையாளர் இடை முகம் சிறிய மாற்றங்களை சந்தித்தாலும் core பகுதி 3 இல் இருந்து 5.2 க்கு புதுப்பிக்கப்பட்டது. அத்துடன் இதுவரை காலமும் Resume க்கு Download இன் போது ஆதரவு இல்லை. இப்போது அதுவும் கிடைக்கிறது. 100MBps என்ற உச்ச download speed இல் இனி உங்களால் விரைவான தரவிறக்கத்தை அனுபவிக்க முடியும். விரைவில் வாசகர்களாகிய நீங்களும் மின் புத்தகங்களை upload செய்து மற்றவர்களுடன் பகிரும் வசதி அறிமுகமாகும். Backend dev க்கு நேரம் இன்மையாலேயே நீண்ட காலம் செல்கிறது.

எவ்வாறாயினும் பழைய Cloud சேவை மூலம் வழங்கப்பட்ட மின் நூல்கள் தொடர்ந்தும் கிடைக்கும். புதிய, பழைய சேவைகளை இலகுவாக URL மூலம் அடையாளம் காணலாம் (cloud.tamilcc.com/cloud or cloud.tamilcc.com).

நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான மின் நூல்களை இங்கே கேட்கலாம்.

The Essential Guide to HTML5 and CSS3


The Essential Guide to HTML5 and CSS3 Web Design has been fully revised from its critically acclaimed first edition, and updated to include all of the new features and best practices of HTML5 and CSS3. This book reveals all youΓÇÖll need to design great web sites that are standards-compliant, usable, and aesthetically pleasing, but it won't overwhelm you with waffle, theory, or obscure details!The Essential Guide to HTML5 and CSS3 Web Design is completely up-to-date, covering support of the newest standards in all the latest browsers, including IE 9 and Firefox 4. The last chapter of the book provides several case studies to dissect and learn from, including all the most popular web site archetypesΓÇöa blog, a store front, a corporate home page, and an online gallery. YouΓÇÖll also appreciate several detailed reference appendices covering CSS, HTML, color references, entities, and moreΓÇöany details you need to look up will be close at hand.
What you'll learn


ALL-IN-ONE FOR DUMMIES

Open the book and find: Installation instructions for Windows, Mac, and Linux HTML
building blocks How CSS makes creating forms easier The difference between JavaScript and Java Tips on coding more efficiently with jQuery An introduction to object- oriented programming Details of database structure How PHP templates can help reduce codeDownload HTML5 and CSS3 2nd Ed Lvl Up 


HTML5 and CSS3 Level Up with Today's Web Technologies

HTML5 and CSS3 are more than just buzzwords--they're the foundation for today's web applications. This book gets you up to speed on the HTML5 elements and CSS3 features you can use right now in your current projects, with backwards compatible solutions that ensure that you don't leave users of older browsers behind. This new edition covers even more new features, including CSS animations, IndexedDB, and client-side validations.

HTML5 and CSS3 power today's web applications, with semantic markup, better forms, native multimedia, animations, and powerful APIs. You'll get hands-on with all the new features with practical example projects, and find what you need quickly with this book's modular structure. "Falling Back" sections show you how to create solutions for older browsers, and "The Future" sections at the end of each chapter get you excited about the possibilities when features mature.

HTML5 and CSS3 2nd Ed Lvl Up with Today's Web Technology


Colorado River முழுவதும் Google Street View

இதற்கு முதல் இங்கு குறிப்பிட தக்க பகுதிகளை Google Street view இல் வெளியிட்டார்கள். அதை கொலராடோ ஆற்றில் Google Street view உடன் பயணியுங்கள் பதிவில் சுற்றி பாருங்கள். இப்போது அந்த ஆற்றை முழுவதுமாகவே மிதந்து சென்று பார்க்க முடியும்.6 million years in the making

For over 6 million years, the Colorado River has carved out its place on Earth. It spans over 1,450 miles, beginning in the Rocky Mountains in Colorado and ending the Gulf of California in Mexico. The Colorado River serves as a lifeline in the arid Western United States. It graces 7 states, 2 countries, and 9 national parks, nourishing the lives of 36 million people and endangered wildlife. Millions depend on the river for irrigation, water supply, and hydroelectric power. However, excessive water consumption and outdated management have endangered the Colorado River.

A river endangered

The Colorado River is one of the most dammed, diverted, and plumbed rivers in the world -- by the time the Colorado River reaches the Gulf of California in Mexico, it’s so tapped out that the river runs dry. For these reasons, American Rivers named it America’s Most Endangered River in 2013. While climate change and population growth are factors in the river’s decline, the biggest threat is outdated water management. The river’s water is over-allocated. At this rate, there isn’t enough water to support everyone and everything that depends on it. The Colorado River is in real danger and a recreation economy, water supply, and wildlife habitat hang in the balance.


கீழே நீங்களும் சுற்றி பாருங்கள்.


Download Maya, 3ds Max, Corel Draw & Indesign Training manuals EBooks

ADOBE INDESIGN CS5 TRAINING MANUAL

Its no mystery why InDesign has become the premier page layout program: It offers great tools, including friendly yet-sophisticated typographic controls. Here to show users how to take advantage of them is the long-awaited update to the book devoted solely to that topic. Everyone, from graphics pros migrating from QuarkXPress, to hobbyists producing fancy invites and book-length projects, will appreciate this guides finely tuned focus on everything typographic. To take full advantage of InDesigns typographic tools, readers must understand the principles guiding their use. Author Nigel French recognizes this and addresses both the whys and the hows of good typography.Using practical examples, loads of tips, and sidebars to provide additional detail, Nigel provides a comprehensive overview of all of InDesigns type features, including new features in InDesign CS5: the ability to have text span columns, custom borders on frames, live captions, Bridge integration, and the ability to track text changes. Starting with character formats and then moving through paragraph formats, styles and effects, and layouts, this book teaches all the skills users need to produce beautiful type.

CorelDRAW 


CorelDraw X5 Official Guide - PDF Format


Mastering Autodesk Maya 

A beautifully-packaged, advanced reference on the very latest version of Maya

If you already know the basics of Maya, the latest version of this authoritative book takes you to the next level. From modeling, texturing, animation, and visual effects to high-level techniques for film, television, games, and more, this book provides professional-level Maya instruction. With pages of scenarios and examples from some of the leading professionals in the industry, this book will help you master the entire CG production pipeline.

Mastering Autodesk 3ds Max

Extremely popular with video game designers as well as architects, 3ds Max offers integrated 3D modeling, animation, rendering, and compositing tools designed to streamline production. If you already have a working knowledge of 3ds Max basics, this official guide will take your skills to the next level. Detailed tutorials cover all the latest features of 3ds Max. From modeling, texturing, animation, and architectural visualization to high-level techniques for film, television, games, and more, this book provides professional-level instruction on 3ds Max.

    Those who are proficient in 3ds Max basics can take their 3D animation skills to the next level with this Autodesk Official Training Guide
    Offers industry-level training, with diverse tutorials that showcase techniques used in actual animations for games, film, TV, and architectural visualization
    Covers modeling, texturing, animation, visual effects, and high-level techniques as well as all the latest features of 3ds Max
Google Street View மூலம் ஹவாயின் Oahu தீவுகளின் வரலாற்று அழகியல் அம்சங்கள்

இன்று முதல் Aloha state மற்றும்  Hawaii’s hiking trails, parks, historical sites, மற்றும்  beaches களை  Street View மூலம்  Google Maps இல் காணலாம்.  Hawaii Visitors and Convention Bureau (HVCB) மூலம் பிரபல இடங்கள்  Hawaii (the Big Island) மற்றும் Oahu தீவில் street view திரட்டப்பட்டது.
Hawaii is famous for its spectacular sandy beaches, like Hapunua Beach, but this tropical island paradise has much more to offer to all the outdoor adventurers out there. Hike through a volcanic crater along the Kilauea Iki Trail, learn about Native Hawaiian culture at the Pu'u Loa Petroglyphs, and take in the diverse flora at the Hawaii Tropical Botanical Garden.

வழமையான கனநிக்கல்லூரிக்கே உரித்தான விசேட HTML5 இல் அமைந்த Street view மூலம் கீழே மேலே சொன்ன இடங்களை இலகுவாக ஒரே click இல் சுற்றி பாருங்கள்.

நீங்கள் High End Smart Phone ல் இப்பக்கத்தை பார்வையிடாலும் உங்களால் Street view இல் சுற்றி பார்க்க முடியும் என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Download Windows PowerShell 2.0 & Computer Networks Ebooksஅவ்வப்போது உயர் மட்ட மின் நூல்கள் இங்கு பகிரப்படுகின்றன. உண்மையில் இவை ஒருவரால் அல்லது பலரால் கேட்க பட்டவையே.  நீங்களும் விரும்பினால் தொழிநுட்ப மின் நூல்களை இங்கே கேட்கலாம்.


தொலைபேசியை கையாளும் நல்ல முறைகள் - Essential Personal Phone Skills

இப்பதிவில் நீங்கள் ஒரு அழைப்பை எடுக்கும் போது அல்லது இன்னொருவர் உங்களுக்கு அழைக்கும் போது எப்படி அந்த அழைப்பை கையாள வேண்டும் ? எப்படி பதில் அளிக்க வேண்டும்? என சில அறிவுரைகளை காணுங்கள். ஏற்கனவே,
நீங்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான அழைப்புகளை கையாண்டு இருப்பீர்கள், எடுத்தும் இருப்பீர்கள். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? என கேட்கலாம். அவசியம் என்று இல்லை. ஆனால் உங்களை நீங்கள் திருத்திக்கொள்ள நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு.

இப்பதிவு தனிநபர் தொலைபேசி உரையாடல்களுக்கான பழக்க வழக்கங்களையே சொல்கிறது. வர்த்தக உரையாடல்கள் வேறு பட்டவை. நிச்சயம் உங்கள் நிறுவனம் அதற்கு பயிற்சி அளித்து இருக்கும்.

Phone Skills.jpg

நீங்கள் அழைப்பை எடுக்கும் போது 

நீங்கள் அழைக்கும் போது எதிர் முனையில் இருப்பவர் பதில் அளிக்கவில்லை

பொதுவாக இந்த சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் விடாமல் 5, 10 தடவைகள் missed calls எடுத்து விடுவீர்கள். பொதுவாக ஒரு Ringing என்பது 1 நிமிடம் வரை செல்லும். ஆனால் அவ்வளவு நீண்ட Ringing தேவை இல்லை. ஆக கூடுதலாக 30 seconds வரை பார்க்கலாம். எப்படியும் அழைக்கப்படும் நபர் அருகில் இருந்தால் 20 seconds உள் பதில் அளிப்பார். இல்லாவிட்டால் அவர் அருகில் இல்லை / வேறு வேலையில் உள்ளார் என அர்த்தம். தொடர்ந்து நீங்கள் Ringing செய்வது அவரை / அவருக்கு அருகில் இருப்பவரை எரிச்சல் படுத்தும்.

அருகில் இருப்பவர் பதில் அளித்தால்

நீங்கள் முக்கிய / அவசிய செய்தியை சொல்ல எடுத்து இருக்கலாம். அல்லது வீண் பேச்சு பேச கூட எடுத்து இருக்கலாம். ஆனால் அழைக்கப்பட்டவர் என்ன நிலையில் இருக்கிறார் என தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் பயணித்து கொண்டு இருக்கலாம் / கைது செய்யப்பட்டு இருக்கலாம் / விபத்தில் சிக்கி இருக்கலாம். எனவே எப்போதும் "இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறீர்கள்? உங்களுடன் இப்போது கதைக்கலாமா?" இந்த கேள்விகளை கேட்டு விட்டு கதைக்க ஆரம்பிக்கவும்.

Teaching Telephone®

உங்களுக்கு அழைப்பு வரும் போது

பதில் அளிக்க கூடிய சூழ்நிலை

இதன்போது எதிர் முனையில் இருப்பவரின் மன நிலையை அறிந்து கதையுங்கள். உங்கள் நிலையையும் தெரியப்படுத்துங்கள். அவர் சொல்ல வந்த விடயத்துக்கான முன்னுரிமையில் நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

எப்போதும் Mobile Ring ஆக தொடங்கியதுமே பதில் அளிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். மணி ஒலித்தவுடன் பதில் அளிப்பது நாம் வெட்டியாக இருப்பது போன்றது என முட்டாள் தமிழ் திரைப்படங்கள் கொடூர கருத்தை பரப்பி வருகின்றன.

 முதலில் இது பசங்க (2009) படத்தில் அறிமுகமானது அதன் பின்  OK OK என பல படங்களில் தொடர்கிறது. Figure என்பதற்கு Oxford அகராதியை விஞ்சும் அளவிற்கு வரைவிலக்கணம் தரும் கேவலமான தமிழக இயக்குனர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தியை எதிர் பார்ப்பது எம் தவறு தான்.

உங்கள் நண்பர்  பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக அழைப்பை எடுக்கிறார். நீங்கள் முதல் ring இல் பதில் அளித்தால் சரி. இல்லை என்றால் நேரம் செல்ல செல்ல அதாவது 20 - 40 seconds செல்ல செல்ல உங்களுக்கு அழைப்பை எடுத்தவர் உளவியல் ரீதியில் சோர்வடைவார். அதன் பின் நீங்கள் பதில் அளித்தாலும் சொல்ல வந்த விடயத்தின் 30% வரை தான் சொல்லுவார்.

எனவே முடிந்தவரை விரைவாக பதில் அளியுங்கள்.

பதில் அளிக்க முடியாத சூழ்நிலை 

நீங்கள் முக்கிய கூட்டத்தில் இருக்கும் போது அது பற்றி அறியாத அழைக்கும் நபர், உங்களை தொடர்ந்து அழைத்த படி இருப்பார். இதன் போது அதை Reject செய்வது பாதகமான விடயம். அவர் சொல்ல வந்த விடயத்தின் மீது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமை இழக்க தொடங்கி விடுவார். எனவே முடிந்தவரை Phone இனை Switch off  செய்யுங்கள். ஒருபோதும் silent இல் விட வேண்டாம். முடிந்தால் ஒரு குறுந்தகவல் அனுப்பி விடுங்கள். அதில் இந்த நேரத்தின் பின் மீள அழைப்பேன் என சொல்வது இன்னும் சிறப்பானது.

ஆனால் நிச்சயம் உங்கள் கூட்டம் முடிந்ததும், அழைப்பு எடுத்தவருக்கு மீள அழையுங்கள். அது உங்கள் மீது அவர் கொண்டுள்ள நன்மதிப்பை பத்திரப்படுத்தும்.

தொழிநுட்ப விடயங்கள் தொடர்பாக

Loud Speaker

சில வேலை நீங்கள் அழைப்பை Loud Speaker இல் விட்டு கதைக்கலாம். எதிர் முனையில் இருப்பவர், அது பற்றி அறியாமல் சில இரகசியங்களை கதைக்கலாம். எனவே எப்போதும் Loudspeaker (Handfree set / out mic) இல் இருக்கும் போது எதிர் முனையில் இருப்பவருக்கு என் அழைப்பு loudspeaker இல் இருக்கிறது என சொல்லுங்கள்.

Call Record

முன்னைய காலங்களில்  record செய்யப்பட்டால் ஒரு beep ஒலி எதிர் முனையில் இருப்பவருக்கு ஆவர்த்தன இடைவெளியில் செல்லும். இப்போது அப்படி இல்லை. பொதுவாக நிறுவனங்களை அழைக்கும் போது "சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவைக்காக உங்கள் அழைப்புக்கள் ஒலிப்பதிவு செய்யப்படும் என்பதை கவனிக்கவும்" என்ற Greeting சொல்லப்படும். நீங்களும்  இப்படி சொல்ல பழகுங்கள்.

நீங்கள் Record செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன? ஏதோ ஒரு செய்முறையில் உதாரணமாக ஒரு தொழிநுட்ப படிமுறைகள் தொடர்பாக நண்பர் தரும் விளக்கங்களை பதிவு செய்யலாம். வேறு சந்தர்ப்பங்களில் record செய்வது அநாகரிகமானது.

இவற்றை விட

 • பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கும் போது கத்தி கதைக்காதீர்கள்.
 • குறுந்தகவலில் சொற்சிக்கனம் செய்யலாம். ஆனால் கருத்து சிக்கனம் செய்யாதீர்கள்.
 • Miss call கொடுத்து விளையாடாதீர்கள். புலி புலி என கத்திய கதை ஆகி விடும்.
 • Voice morpher மூலம் குரல் மாற்றி கதைக்காதீர்கள்
 • Customer care / promotional call களில் அசிங்கமாக கதைக்காதீர்கள்.
மொத்தத்தில் உங்களுக்கு என  தொலைபேசியை கையாளும் நல்ல முறைகளை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள்.

தொலைபேசியை கையாளும் நல்ல முறைகள் சம்பந்தமாக அண்மையில் பொறியியல் பீடத்தில் ஆங்கில விரிவுரையாளர் ஒருவரால் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்களின் சாரமே இப்பதிவின் உள்ளடக்கம்.